Provst Henrik

Provste

Provstedømmets økonomi

Provsten magister Henrik tiltrådte embedet 1333 og fik 1334 overladt patronatsretten til Glostrup kirke af Claus Gyncekesen. Denne ret lå ellers før og senere hos biskoppen. Han var tillige alterpræst ved Maria Imaginis Alteret, som han selv oprettede 1337. Han døde 1443.