Glostrup

Alfarvejen

Røde Vejrmølle Kro

Kort

Skt. Laurentii i Roskilde

                                                          

Glostrup med sin gamle kirke lå ikke helt ude ved alfarvejen, men lidt til siden. Tårnet er samtidigt med og  ligner Skt. Laurentii tårn (ved rådhuset) i Roskilde, og kan være lavet af samme bygmester. Ved vejen lå Glostrup Kro. Kroen havde 4 længer og en mølle syd for vejen og en stald på nordsiden af vejen. Kroen blev også kaldt Glostruphus, og før kroen var der et sted, hvor der af og til huserede røvere, nemlig "Glostrup Hule" (hvor Glostrup Bypark ligger i dag). Kromanden var også smed, så man kunne få hestene skoet eller repareret en vogn, inden man drog videre. 

Da ruten med chausséen blev lagt om, blev det Røde Vejrmølle Kro, som kom til at ligge tættest på Glostrup.