1280

Bisp Stigot dør, og som afløser vælges Ingvar Hjort.

Domprovst Tyge /Tyge Jurisson dør. Jens Grand bliver domprovst. Jens Grand opretter senere mange præbender.

I et dokument dateret 24/6 dette år bekræfter rådmænd og borgere, at de har overladt Skt. Clara Kloster et stykke jord med gade - og pligt til at vedligeholde gaden med træ- og stenbro - i nærheden af klosteret. Gaden må være den, der i dag hedder Tuttesti.

Byfoged Niels Hermann sælger sin mølle ved Røde Port til Skt. Clara kloster.

Den senere Skt. Claras mølle nævnes for første gang. Den ejes af byfoged Niels Hermann.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle