1659             Jørgen Seefeldt 
Sortebrødregård

Ærkedegne

Provster

Stamtavle for slægten Seefeld

                                                                                      

Jørgen Seefeldt var den sidste ærkedegn ved domkapitlet i Roskilde, og samtidig var han lensmand på Sortebrødregård, det senere Jomfrukloster. Før han blev ærkedegn var han domprovst. Han var meget lærd og ejede et kostbart bibliotek (placeret i Ringsted på det tidligere kloster), som landsforræderen Corfitz Ulfeldt ranede, da han sammen med den svenske hær og konge var i Roskilde i 1659. Som provst i Roskilde havde Seefeldt patronatsret til Skt. Mikkels Kirke i Slagelse.

Våben for adelsslægten Seefeldt: I hvidt en blå bjælke med tre hvide søblade. På hjelmen to vesselhorn tværdelt hvidt/blåt og blåt/hvidt. Imellem disse somme tider et hvidt søblad. Slægten stammer fra Jylland.