1699             Sortebrødregård
Den trelængede gård

Sortebrødreklostret

Sortebrødregård i 1500-tallet

Sortebrødregårds ejere

Jomfruklostret

                                                                         

Sortebrødregård, som Mogens Godske til Lidemark opførte den fra 1565, var en fin lille trelænget gård. Billedet her er malt i 1750, men den trelængede gård så sådan ud tilbage fra 1500-tallet.

Sortebrødregård, Det adelige Jomfrukloster i dag, er ikke resterne af det gamle Sortebrødre Kloster, men klostret lå på samme grund, dog længere mod øst. Nogle af Jomfruklostrets sten samt bjælkerne af pommersk fyr i tagkonstruktionen stammer fra Sortebrødrenes kloster. Det er altså træværk fra 1200-tallet.

Der havde været mange private og adelige ejere siden Mogens Godske.

Kansler Peder Reedtz foretager 1670 en ombygning af den trefløjede bygning, så den kommer til at se ud, som den gør i dag. Det er også ham, der køber mere jordegods, herunder resterne af Skt. Agnete Klosters gods. Dermed bliver Sortebrødregård en hovedgård, altså en mindre herregård.

Da Christian Lindenow i 1679 sælger Sortebrødregård til Holger Thott til Søvind og Marsvinsholm for 5067 rdl. var der 17 tdr. hartkorn under det oprindelige Sortebrødregård, 11 tdr. hartkorn under det gods, man havde købt fra Skt. Agnete.

Ewert Weinmann var tysker og kom i 1652 som 14-årig til København. Her arbejdede han sig frem til en anset stilling som handelsmand. 1686 -1710 var han medlem af byens 32 mands forsamling, datidens borgerrepræsentation, de sidste år som formand. Ewert Weinmann købte 10. juni 1695 Sortebrødregård af Christian Simonsen. Da det tilhørende bøndergods ikke var stort nok til, at Sortebrødregård kunne regnes for at være en skattefri sædegård med særlige privilegier, idet der hertil krævedes mindst 200 tdr. hartkorn bøndergods inden for en omkreds af 2 mil, arbejdede Weinmann for at forøge bøndergodset. 21. juni 1695 købte han af Cathrina Riis, rådmand Claus Sohns enke, tre gårde i Store Valby på i alt ca. 25 tdr. hartkorn. Med de to gårde han 1695 købte af Holger JacobæusVeddelevgård havde han fået suppleret bøndergodset med over 43 tdr. hartkorn. Sortebrødregård var nu et gods, men et lille et. Da Weinmann i 1698 solgte til grundlæggerne af Det adelige Jomfrukloster var godset på 231 1/8  tdr. land.