1401

 

Provst Jakob Knudsen bliver biskop i Bergen.

Kantor Jens Awonis dør, og ny kantor bliver Hans  Brynnekesen.

Agnete klosters priorinde er nu Kristine Henriksdatter.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle