1400

Der bygges en ny Domskole (latinskole / Katedralskole) nordvest for domkirken. Skolen var bygget solidt af tegl i to stokværk og med loft på et fundament af store kampesten. Murene var alentykke og huset var 28 m langt. Oprindeligt var der kamtakkede gavle og 15 fag "hvælvede blyvinduer" i hvert stokværk og på begge sider. Foruden klasselokaler var bygningen bolig for rektor og hørerne (lærerne).

Dronning Margrethe lader Næstved erstatte Roskilde som møntudstedningsby. Roskilde som vigtigste by på Sjælland er på retur. Byen kan kun klare skudehandel. Heller ikke Næstved får lov til at bevare værdigheden som hovedby, for allerede Christoffer af Bayern flytter møntmageriet til Øresund: til Malmø.

Bisp Peder opfører borgen Gjorslev på Stevns. Borgen er bygget af kridtsten fra Stevns  og grundplanen er et latinsk kors.

Bispegården udstyres med en overdækket gang på hovedfløjens østside.

Kong Erik af Pommern skænker Domkirken “Margrethespiret”. Dronning Margrethe er hans plejemor.

Skt. Olai Kirke får nye og større vinduer. Der bygges også et våbenhus på nordsiden.

Det senere konventhus nord for Domkirken opføres som kannikkeboliger. Det hus, som kaldes konventhuset i dag, er ældre.

Karleby præbende (Volborg herred)  hed oprindelig Valby efter Store Valby i Sømme herred. Det er et af de ældste 8 præbender fra før 1074. Det hed oprindeligt Valby præbende. 1400 blev gods i Store Valby mageskiftet (byttet) med gods i Karleby, og præbendet skiftede derpå navn. Godset er fordelt på 4 herreder, mest i Volborg.

Præbendet Janua får patronatsretten til Sigersted Kirke.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle