1493

  

Klerken Hans Claussen kendes som domprovst

Alle helliges alter grundlægges før 14/3 1493. Det er stiftet af biskop Niels Skave og indviet til Jesus Kristus, jomfru Maria og alle helgener. Stifterens arvinger inddrog alterets formue efter reformationen.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle