1201

Absalon dør og begraves i klosterkirken i Sorø. Han testamenterer sin borg ved København til Roskilde Bispestol. Dermed ejer Roskildekirken hele Støvnæs Herred.

Domprovst Anders Sunesen bliver ærkebiskop i Lund. Ny domprovst bliver Toke Stigsen.  Bisp Peder Sunesen afløser sin bror, ærkebiskop Anders Sunesen, som kongens (Valdemar Sejrs) kansler (statssekretær).

Roskildebisperne begynder at opbygge et mindre kapitel ved Vor Frue Kirke i deres by København. Derfor bliver en del gods og kirker, som egentlig hørte under domkapitlet i Roskilde lagt under kapitlet i København. Tårnby Kirke på Amager lægges under Vor Frue.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle