1441

  

Oluf Mortensen Baden indleder sin lange karriere ved Domkirken ved at blive udnævnt til ærkedegn.

Kong Christoffer af Bayern bekræfter Roskildes privilegier. Han vil dog blande sig i, hvem der skal være borgmester. Og så bliver stadsretten moderniseret. Det handler mest om regler, der skal undgå vold i gaderne.  

Kongen støtter også det lokale næringsliv. Der kommer regler for produktion af øl, der skal gøre dansk øl bedre, så man ikke behøver at købe så meget tysk øl. Og i kampen mod de kapitalstærke hanseatiske købmænd bestemmes det, at "hvis en tysker eller en anden udlænding døde i Roskilde, da skulle 1/20 af hans gods beslaglægges og fordeles mellem kongen og byen". Det var risikabelt for fremmede at handle i Roskilde! Men man lærer også af hanseaterne. Det bestemmes, at alle købmandsvarer for fremtiden skal vejes, som i hansestæderne. Hvis nogen undlod dette, skulle både sælger og køber betale 3 mark hver i bøde, 3 til byen, 3 til kongen.

Ærkedegn Jep/Jacob Olsen dør. Ny ærkedegn bliver Oluf Mortensen Baden.

 

Provsten Jens Pedersen Jernskæg bliver biskop. Han afløses som provst af Oluf Daa.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle