Provst Christian Henningsen

Provstedømmets økonomi

Provster

1404 hedder domprovsten Christian (Christiern) Henningsen. Han forpagter Skt. Agnete Klosters gods i Osted sogn dette år og panter samtidig for 12 år af Hennekin Gyncelinsen Mule af Falkendal godset Jonstrup i samme område.  Han er også provst i Roskilde 1411, hvor han er medunderskriver på bispebreve udstedt af Peder Jensen Lodehat i Kalundborg. Han har også senere Bråde i pant af biskoppen, men da er han selv avanceret til biskop over Ribe stift. Noget tyder på, at han som provst blev indsat i embedet af paven.