1761               Juelske Stiftelse
Slægten Juel

Jomfruklosteret
Huset set fra siden
Det senere Algade 23

                                                          

Adelsfrøkenen Sophie Hedevig Juel, som bor på Det adelige Jomfrukloster, barnebarn af Niels Juel og Margrethe Ulfeldt, som grundlagde Jomfru-klosteret, opretter Den juelske Stiftelse for fattige adelsenker på det østlige hjørne af Algade (nr. 23) og Vagthusstræde (Skt. Pederstræde). Da huset blev bygget, fandt man kraftige stenfundamenter, og man troede, man havde fundet det hus, hvor dronning Dorothea havde boet. Huset blev revet ned 1916.