1761

Sukkerhuset, senere brandstation, i dag forvaltning og sidefløj til Roskilde Museum, bygges. Bygherre er et Sukkerkompagni, oprettet af Johan Jørgen Holst, som i bygningen vil bearbejde sukker fra Dansk Vestindien.

Apoteker  Christian Frederik Frich køber apoteket i Algade af boet efter Jørgen Stærs enke og søn.

Adelsfrøkenen Sophie Hedevig Juel, som bor på Det adelige Jomfrukloster, barnebarn af Niels Juel og Margrethe Ulfeldt, som grundlagde Jomfru-klosteret, opretter Den juelske Stiftelse for fattige adelsenker på det østlige hjørne af Algade (nr. 23) og Vagthusstræde (Skt. Pedersstræde). Da huset blev bygget, fandt man kraftige stenfundamenter, og man troede, man havde fundet det hus, hvor dronning Dorothea havde boet.

Himmelev Kirkes ene klokke anskaffes dette år.

Chr. Marfelt begiver sig på en erhvervsøkonomisk rejse gennem Danmark. Han gør også notater om Roskilde, men er ikke imponeret.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle