1763

Til brug for sukkerrørstransport til Sukkerhuset anlægges en ny skibsbro ved havnen. Større skibe kan kun gå ind til Frederikssund. Her omlastes varer til fladbundede pæreskuder, der så fragter varer til og fra Roskilde. Pæreskuderne skal betale afgift for at bruge havnen, og det gør man hos købmand Ebbe Borch i Børsen. Det var i høj grad bjerringer, der sejlede med pæreskuder mellem Roskilde og Frederikssund.

C. F. Harsdorff fremlægger en skitse til et nyt kapel til kongebegravelser i domkirken.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle