1677

Resens kort 1677

Roder

Peder Hansen Resen

Forklaring til kortet

Kortet er fra Peder Hansen Resens kort over Roskilde i “Danske Atlas” fra 1677.

Formodet indbyggertal: 1500, måske færre.