1619           Hans van Steenwinkel
Christian IV's kapel

Arkitekten Hans van Steenwinkel (den yngre), som stod for afslutningen af opførelsen af Christian IV's Kapel i Domkirken, var også maler. Her er hans selvportræt, som i tidens stil er lidt kunstfærdigt derved, at han ses i et spejl, som en anden holder op for ham. Foran spejlet ses dødssymboler (timeglas og kranie) samt tegnemapper, en hentydning til hans erhverv.

Hans var søn af en anden kongelig bygmester, Hans Steenwinkel (den ældre), som bl.a. arbejdede på Kronborg. Han var bygmester til sin død i 1601. Sønnerne var sendt på studier i Holland, hvor familien stammede fra. Den ældste, Lorentz / Laurens kom tilbage til Danmark  i 1613 og blev sat på kapelbyggeriet i Roskilde. Hans, som var den yngste kom tilbage i 1619, og sammen byggede de to brødre Børsen i København. Hans stod bagefter for sit mesterværk, Frederiksborg Slot i Hillerød. Af mindre opgaver tog han sig også af restaureringen af Dragsholm Slot.