1613

Den tørstige Peder Basse afløses efter 15 år som lensmandRoskildegård  af den senere kansler Christen Friis til Kragerup.

Jægerhuset på Bistrup sættes i stand.

Alle lav forbydes. Der er to grunde til forbuddet. Dels vil man gerne sikre, at forbrugerne får konkurrencedygtige priser (i lavene aftalte man priser, så alle tog næsten det samme for varer og ydelser). Og så ville man gerne have håndværkere fra udlandet ind i byerne, fordi de generelt kunne mere end de danske. Følgerne blev ikke gode: Priserne blev nu aftalt i smug, der kom ikke flere udenlandske eksperter end før, men til gengæld blev svende og lærlinge ulydige, nu da lavene ikke kunne holde dem i ørerne med bøder og interne straffe.

Der er mange danske købmænd involveret i  hestehandelen på påskemarkedet i Roskilde. Især bønder fra Amager vil gerne købe heste op. De har sikkert fodret dem op og solgt dem videre i København eller i Nordtyskland.

Der kommer mange norske skibe fra Oslofjorden til Roskilde med bygningstømmer. Det hedder, at ladningerne er fortoldet "hos Kongelig Majestæts Tolder til Tønsberg", så statsindtægterne tilflyder ikke fogeden i Roskilde, men bliver i Norge. Fra småbyer ved Tønsberg kunne der på et år komme 3-12 skibe til Roskilde.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle