1566

Bjørn Andersen afløser som lensmandRoskildegård Peder Bille. Det er under den nordiske Syvårskrig, hvor de fleste højadelige, herunder flere af forgængerne som lensmænd, er med hæren eller flåden.

Efter ordre fra Frederik II må Skt. Agnete kloster mageskifte sine gårde i Jenslev med Frantz Banner, der var ved at opbygge Ryegård som hovedgård. 

William Uno får bevilling på at måtte drive apotek på Højbro plads i København. Det er det første apotek i Danmark.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle