Agnetegods i Volborg herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 9 gårde i Volborg herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

84

Jenslev (Rye sogn)   Adkomst ukendt. Mageskiftet med kronen 1566, hvorved Frants Banner kunne samle gods omkring sin nye hovedgård i Rye.

85

 

86

 

87

 

88

 

89

  Adkomst ukendt. Mageskiftet med kronen 1566, hvorved Frants Banner kunne samle gods omkring sin nye hovedgård i Rye. Lå da øde, og jorden var lejet ud.

90

Kyndelløse   Svær at fæste ud, da den var så lille.

 

91

  Svær at fæste ud, da den var så lille.

92

Hyllinge   Øde fra 1509.
193 Provstrup (Osted sogn) ca. 1325 Købt af Niels Torbensen 1308 for 100 mark. Hans tre døtre arver og sælger til Jens Mogensen 1325. Kom derefter til Agnete Kloster. 1391 udlejes godset samt Bregentved i samme sogn og gods i Glim til ærkedegn Peder Lykke, som dog opgav at få det på fode. 1404 går lejemålet til provst Christian mod, at han bygger og indsætter fæstere. Bregentved og tillige Jonstrup i Osted sogn har hørt til godset, men nævnes ikke i regnskaberne 1508-15. 1543 glider godset over til domkapitlet, som vandt hævd på det i en retssag.
  Særløse 1272 Gods i Særløse skænket af sognepræst Frederik fra Haraldsted er ikke medtaget i gårdlisten.