1592

Christoffer Parsberg  afløser som lensmandRoskildegård  slægtningen Niels Parsberg.

Kantor Christopher Knoph er den sidste kantor, vi kender.

Søren Olsens Hospital i Rosenhavestræde oprettes. I følge fundatsen skal hospitalet huse 6 fattige kvinder.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle