Slægten van Leveren
Bråde

Hjortholm

Svenstrup

Rårup                        

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten van eller von Leveren: Lodret delt. I felt 1 er der en nedadvendt blå sparre i hvidt. Felt to er fire eller fem gange tværdelt af rødt og gult. På hjelmen en vinge. Slægten er sjællandsk uradel - måske indvandret. Den omtales første gang 1402 med borger i København, Rolf van Leveren. Dens sidste mand var væbner Rolf Madsen, som døde 1525.