Slægten Fikkesen
Haslev

                                                                     

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Fikkesen: Rød hjortevie og blå strømme i hvidt. På hjelmen en rød hjortevie og et blåt vesselhorn. Slægten er sjællandsk uradel. Den nævnes første gang 1420 med Fikke Lauridsen i Spejlsby. Sidste mand af slægten er Christoffer Fikkesen til Sandbygård, som døde 1586.

Slægten er af tvivlsom adel eller i det mindste lavadelig. Det var typisk for kongerne i senmiddelalderen at benytte folk uden for højadelen, når de skulle finde loyale folk til høje embeder.