1480              Johannes i Birgitta

Skt. Johannes evangelists Alter i Skt. Birgittas Kapel

Tryk her, hvis du vil se herredsnavne

Altre

Altrenes placering

Birgittas kapel

Slægten Oxe

Bona alteris S. Joannis evangeliste in capella       

Alterets vikardømme er oprettet 1480 og nævnt 4/5 1488. Det er indviet til Johannes evangelisten. Det blev grundlagt af Johan Oxe (våbenskjoldet) til Torsjø (død 1490). Slægten Oxe havde patronatsret til alteret. 1535 forlenedes præsten Laurids Esbensen med alteret for "nogen tid". 1545 blev alterets midler og gods inddraget af rigshofmester Peder Oxe. Det skete efter recesreglerne, som sagde, at kronen/staten overtog al kirkelig ejendom med mindre, at nogen kunne bevise, at de havde krav på at arve noget gods, en forfader i god katolsk tro havde skænket kirken. Peder Oxe kunne bevise, at han var direkte arving til Johan Oxe. Alteret lå i Birgittas kapel (28), men hvor i kapellet er uvist.