Sjællands herreder
Prælaturerne

Dekanen

Hjælpekantor

Kantor

Provst

Ærkedegn

Præbender

Betlehems

Brøndby

Dalby

De seks

Duebrødre

Gadstrup

Glostrup

Greve

Hastrup

Herstederne

Jacobs

Janua

Johannes Døberen

Jyllinge

Karleby

Kildebrønde

Klippestrup

Ledøje

Nybølle

Rota

Skt. Birgitte

Serreslev

Stenløse

Syv

Vandløse

Vindinge

Værløse

Åshøje

Kirken (fabrica)

Domkirkebygningen

Nordre port

Procuratorer

De 15 herrers

Det gode fællesskab

Gønge herred

Kalentet

Koret

Sakristanen

Skademands ladegård i Malmø

Årsgaverne

Portioner

Bringstrup

Fælles gods

Gammelrand

Gislinge

Glænø

Hagerup

Herringløse

Kamstrup

Kundby

Sasserup

Stårby

Valby

Vemmeløse

Ågerup

Kapeller

Betlehems

Christoffers

Hellig 3 Kongers

Laurentii

Sigfreds

Vor Frue Kapel

Stiftelser

Duebrødre

Helligåndshuset

Procuratoria

Kannikkernes fællesgods

Vikarernes fællesgods

Altre

Alle kristne sjæle

Alle helliges alter

Apostlene

Christi legem

Det nye Alter 

Helligkors

Helligkors i Skt. Birgitta

Helligtrekonger

Maria Magdalene

Skt. Agathe

Skt. Andreas

Skt. Annes alter i kapellet 

Skt. Annes bag koret

Skt. Antonii

Skt. Barbara d.y.

Skt. Barbara d. æ.

Skt. Bartholomæus

Skt. Dorothea

Skt. Erasmus

Skt. Georg

Skt. Gertrud

Skt. Gregor

Skt. Ivo

Skt. Johannes evangelisten

Skt. Johannes evangelist i Birgittas kapel

Kilder

Om kapitelgods og bispegods

Sjællands herreder

Skånelands herreder

                                                                            

Skt. Johannes i Skt. Birgittas kapel 

Skt. Johannes i Helligtrekongers kapel 

Skt. Katrine d. æ

Skt. Katrine d. y.

Skt. Knuds gildes alter

Skt. Knud hertug

Skt. Laurentius i kapellet

Skt. Laurentius uden kapellan

Skt. Lucius

Skt. Magnus

Skt. Martin

Skt. Mikkel

Skt. Nicolai

Skt. Olav

Skt. Paul

Skt. Peter

Skt. Severin

Skt. Thomas

Skt. Vilhelm

Skt. Vincent

Store Mariabillede

Thomas af Canterbury

Treenigheden i kapellet

Treenigheden i koret

Vor Frue

Bispegods i herrederne