1492              Portionen Hagerup

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Portionen Hagerup havde gods i Jørlunde Sogn, Lynge Herred.

I alt 2 bol og tiende af 4 sogne

Fællesportioner

Portio Hagerup

Portionen bestod af en hovedgård i Hagerup. En borgbanke med rester efter grundmur og munkesten er fundet ved en bakke, som i dag hedder Askovsbanken. Der blev ved en udgravning 1993 fremdraget dele af fundamenter og en kælder til to stenhuse nedrevet i 1600årene. Gården ejedes 1367 af en væbner ved navn Erik Nielsen, og 1395 hed ejeren Bo Pors. Væbneren Jep Mikkelsen køber gården 1473, og han og hustruen Thale Jensdatter skænker gården til et vikarie i Roskilde. Domkapitlet kvitterede så med at bortforlene gården til Thales brodersøn, kannikken Jens Tetze Rosengård, som sad på gården til sin død efter reformationen, nemlig til 1561. I 1562 mageskiftede kapitlet gården med krone, og Hagerup blev for fremtiden en almindelig bondegård. Da den ikke var ejet af domkapitlet 1568, er den ikke med i opgørelsen over kapitlets ejendomme - og derfor ved vi heller ikke, hvilke indtægter gården gav.