1502        Det yngre Barbara-alter

Bona alteris Barbare Junioris alteris vicarii

Alterets vikardømme for Skt. Barbara er grundlagt efter 6/10 1502 af en søskendeflok, Folmer, Markvard og Inger Pøiske. De levede alle året efter. Hvor alteret lå i kirken, vides ikke. Deres arvinger inddrog gaven efter reformationen efter reglerne i recessen. De gik ud på, at kronen/staten overtog al kirkelig ejendom med mindre, at nogen kunne bevise, at de havde krav på at arve noget gods, en forfader i god katolsk tro havde skænket kirken. Det vides ikke, hvad alteret ejede, og hvor rigt det var. Men nok ikke særligt velhavende (Det var slægten Pøiske nemlig ikke).

Altre

Altrenes placering

Stamtavle slægten Pøiske

                                                          

  Slægten Pøiske