1368           Skt. Knuds gildes alter
Bona alteris Canutii Altre

Altrenes placering

Skt. Knuds Gilde

Alteret nævnes 18/10 1368. Skt. Knuds gildes alter var jordløst: Gildet besad selv ejendomme og gods og aflønnede så selv en alterpræst. Blandt ejendommene var Skt. Knuds stenboder. Boderne strakte sig ud over Algade 9 og Algade 7, men grunden Algade 7 var ejet af Skt. Anna Alter. Alteret var viet til "Knud Konge". Det var Knudsgildet, der præsentrede den eller de kandidater, der kunne komme på tale som vikar/alterpræst. Men det var biskoppen, der ansatte dem. Vi kender en ved navn: Erik hedder han; han kaldes presbyter og nævnes 11/9 1386. Hvor i kirken dette alter lå, vides ikke.