1347              Skt. Ivos alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Ivos alter havde gods i 3 herreder med hovedparten i Ringsted herred. 

I alt 5 bol og 1 byhus.

Altre

Altrenes placering

                                                  

                               

Bona alteris bone Iuonis

Skt. Ivos alters vikardømme og gods er grundlagt kort tid efter, at Skt. Ivo i 1347 er blevet kanoniseret (helgenkåret). Han var som helgen "De fattiges advokat". Det kan være det alter, bispen Jacob Poulsen fik penge til at oprette. Poulsen døde af pest 1350, og brevet er udstedt 1353 (Brevene fra Roskildegård D.4). Så har bisp Jacob brugt pengene, som han 

skulle, inden han døde, må det være alteret her, der er brugt penge på. I så fald er den glade giver Niels Knudsen Manderup af Svanholm. Alteret er omtalt første gang 5/6 1454. Vi ved ikke, hvor i kirken det lå. I Roskilde ejede alteret en gård i Skt. Laurentii sogn. Den lå med gård og have i Skomagergade mod nord lige efter stenboderne (Skomagergade 2). Selve grunden var ejet af domkirken, alteret ejede kun bebyggelsen, hvad der var ret almindeligt. Gården var 1557 lejet af netop en skomager ved navn Hans Andersen (og dennes hustru Valborg Knudsdatter). Alterpræsten (eller den, der fik altrets afgift her efter reformationen) var en vis Frands Hansen. Gården er også nævnt 1614. Herreder, som gav indtægter, var:

Summarum 1568
Rug 3  pund
Byg 6½  pund
Lam 1
Gæs 1
Høns 2
Penge 10 mark

Mål og vægt og penge

Den hellige Ivo er skytshelgen for Bretagne, for advokater og dommere, notarer og retstjenere, departementsansatte, for de fattige, enker og forældreløse.