Skt. Ivos alter i Sømme herred

Skt. Ivos alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Svogerslev Svogerslev 2    -
?? Roskilde 1 Jordskyld