1421    Skt. Bartholomæus' alter

Bona alteris S. Bartholomei                   

Alterets vikardømme er grundlagt før 1421. Vi ved ikke, hvor alteret for Bartholomæus lå. Det er ikke nævnt i godsoversigten 1568, så godset er pist borte. Det kan alene skyldes, at det efter reformationen er taget tilbage af arvinger efter reglerne i recessen. De gik ud på, at kronen/staten overtog al kirkelig ejendom med mindre, at nogen kunne bevise, at de havde krav på at arve noget gods, en forfader i god katolsk tro havde skænket kirken. Det vides ikke, hvad alteret ejede, og hvor rigt det var. Men at det er slægterne Halvegge og Steg, der har kunnet gøre krav på det.

Altre

Altrenes placering