1470           Skt. Christoffers Kapel

Skt. Christoffers kapels vikarie

Cathrine Nielsdatter

Christoffers Kapel

Kapeller

 

Sacellum sancti Christofforii

Kapellets vikardømme er grundlagt senest 3/11 1470, for da døde Katrine Nielsdatter Bildt, enke efter Jens Pedersen (Present) til Vollerup, og hun grundlagde kapellet. Det var et forholdsvist fattigt alter. Hendes efterslægt af slægterne Present og Hak inddrog godset efter reformationen efter reglerne i recessen. De gik ud på, at kronen/staten overtog al kirkelig ejendom med mindre, at nogen kunne bevise, at de havde krav på at arve noget gods, en forfader i god katolsk tro havde skænket kirken. Vi ved derfor ikke noget om, hvad kannikken i kapellet kunne trække på af indtægter.