1485            Helligkors i Birgitta

Helligkors Alter i Skt. Birgittas kapel

Bona alteris S. Cruce                   

Alterets vikardømme er grundlagt før 24/6 1485, for her nævnes Clement Hare som boende i et stenhus i Roskilde og hans titel er evig vikar (perpetuus vicarius) ved Helligkors Alter. Den sidste katolske prælat, der var tilknyttet alteret er Peder Andersen, som er begravet i Skt. Birgittas kapel i 1513. Det var et forholdsvist fattigt alter, og kort efter reformationen må godset være inddraget af arvinger til den, der har oprettet det. Det må være sket efter reglerne i recessen. De gik ud på, at kronen/staten overtog al kirkelig ejendom med mindre, at nogen kunne bevise, at de havde krav på at arve noget gods, en forfader i god katolsk tro havde skænket kirken.

Vi ved, at altret var placeret (20) i i Birgittas kapel, men præcis hvor i kapellet er uvist.

Altre

Altrenes placering

Birgittas kapel