1493               Alle helliges alter

Bona alteris omnium sanctorum

Alle de helliges alters vikardømme og gods er grundlagt før 14/3 1493. Det er stiftet af biskop Niels Skave og indviet til Jesus Kristus, jomfru Maria og alle helgener. Stifterens arvinger inddrog alteret efter reformationen efter reglerne i recessen. De gik ud på, at kronen/staten overtog al kirkelig ejendom med mindre, at nogen kunne bevise, at de havde krav på at arve noget gods, en forfader i god katolsk tro havde skænket kirken. Det vides ikke, hvad alteret ejede, hvor det lå eller hvor rigt det var.

Altre

Altrenes placering