1501              Skt. Gregors alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Gregors alter havde huse i Roskilde og Næstved og gods i 2 herreder.

I alt 3 bol og 11 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                          

                                   

Vicarium bona alteris bone Gregorii

Gregoralterets vikardømme er nævnt første gang 1501. Det må være den hellige Gregor af Tours, der blev bedt til. Hvor alteret lå, og hvordan det skulle fungere, ved vi intet om.  I 1568 er indtægterne lagt til prædikestolen på Københavns Slot. Alteret ejede tre gårde i Roskilde, som 1568 var udlejet til Hans Bysvend, Hans Jensen og Karine Høre. Endvidere ejede alteret 2 boder i Tyvestræde (Lammegade), men de var øde. Der var indtægter fra herrederne:

Summarum 1568
Byg 5  pund 
Penge 17½ mark

Mål og vægt og penge