1501

Skt. Gregors alter oprettes. Alteret havde huse i Roskilde og Næstved og gods i 2 herreder.

Skt. Gertruds alters vikardømme grundlægges også. Det ejede gods i 3 herreder (mest på Stevns).

 Kantor Peder Reberg dør . Lage Urne bliver ny kantor.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle