1488              Johannes i Birgitta

Skt. Johannes evangelists Alter i Skt. Birgittas Kapel

Bona alteris S. Joannis evangeliste in capella       

Alterets vikardømme er nævnt 4/5 1488. 1535 forlenedes præsten Laurids Esbensen med alteret for "nogen tid". Derefter høres der ikke mere om det, og der er ingen viden om dets gods eller arvinger. Det må dog være afhændet til givernes arvinger - hvem de så end er efter reglerne i recessen. De gik ud på, at kronen/staten overtog al kirkelig ejendom med mindre, at nogen kunne bevise, at de havde krav på at arve noget gods, en forfader i god katolsk tro havde skænket kirken.

Altre