1378              Skt. Nicolai alter

Skt. Nicolais Alters vikardømme

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Nicolais alter ejede gods i 3 herreder (mest i Horns). Der er ved mageskifte flyttet kraftigt om på godsmængden siden middelalderen.

I alt 14 bol.

Altre

Altrenes placering

                                                    

Bona alteris bone Nicolaii

Alterets vikardømme er grundlagt mellem 1378 og 1384. Erik Nielsen af Hørsholm døde 1378 og grundlagde ved sit testamente et altervikarie, som han afsatte gods til. Hans svoger Bent Biug var den, der skulle sørge for, at testamentet blev overholdt: Købe messebog, kalk og disk, en hvid messehagel og andre prydelser til både præst og alter. Og så skulle han opkøbe gods. Vikariet fik hurtigt en rector/vikar (Jonas Jonsen hed han). Men det kneb med at få lavet alteret og købt gods. Hårdt tvunget skødede Bent Biug noget af godset 1382 (Borød, Skovryd, Kettinge og Have). Det kneb også for en anden svoger, Bo Dyre (Due), som også smølede (måske med den bedste luns af arven, nemlig hele Måløv by), så kapitlet stævnede 1394 de to herrer. Hr. Bent døde inden retssagen, så man måtte nøjes med Bo Dyre, som også døde ikke længe efter. Hr. Bos arving var væbneren Evert Moltke til Hegnede og Veksø, gift med Bos datter Kirstine. Evert holdt fast på den rige by Måløv. Og vikaren Jonas Jonsen havde regnet ud, at arvingerne ved at holde dette rige gods tilbage i bare 5 år, havde givet ham et tab på 100 mark sølv. Mange penge! Nu begyndte der så at falde domme i sagen, og det var kirkens eget retssystem (bispens) som sagen lå hos. Den endte 1397 med, at bispens official (øverste embedsmand) dømte Evert Moltke til at levere godset tilbage. Der skete ikke en døjt. Næste skridt var alvorligt: Præsten i Veksø blev 8/12 1397 beordret til at lyse Evert i band. Han kunne herefter ikke få del i kirkelige handlinger, måtte ikke komme i nogen kirke. Først i et brev 29/11 1398 måtte Evert Moltke kapitulere. Og det endda fuldstændigt. Han overdrog Måløv til alteret og betalte erstatning.

Der skulle dagligt holdes en messe over Erik Nielsen, hans hustru og hans forældre. Og på årdagen skulle der afholdes en stor messe for 6 pund korn. Det var bisp og kapitel, der sammen ansatte alterpræster ved alteret her. Vi kender flere vikarer:

  • Ovennævnte Jonas Jonsen, som nævnes helt frem til 1397
  • Jens Hemmingsen, som tillige var sakristan og som kendes 1408

Hvor alteret for Skt. Nicolaj lå, ved vi ikke. Det var efter alle genvordighederne blevet et forholdsvist rigt alter. Godset lå, som følger:

 

Summarum 1568
Rug 1 læst, 4½  pund
Byg 1½ læster, 5  pund
Grise 1
Får 3
Lam 1
Gæs 3
Høns 6
Penge 4½ mark

Mål og vægt og penge