Skt. Nicolai alter i Sømme herred

Skt. Nicolai alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Nicolai alters gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Kirkerup Kirkerup** 1

Erhvervet ved mageskifte* mod gods i Lynge og Smørum.

* Mageskiftet var med kronen 20/4 1561.

** Kunne også være Kirkerup i Flakkebjerg herred.