Skt. Nicolai alter i Smørum herred

Skt. Nicolai alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Nicolai alters gods i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Måløv Måløv 11

Stiftelsesgods fra Erik Nielsens testamente. Forlenet på livstid til fogden på Københavns slot, Peder Fæling 18/3 1408 og her angivet til at være 3 bol. Afhændet ved mageskifte* mod gods i Horns, Sømme og Stevns

* Mageskiftet var med kronen 20/4 1561.