1378

Agnete klosters priorinde Katrine Klausdatter afløses af Kristine Strangesdatter Bild  . Mads Mikkelsen Rodde (Quitzow) er stadig forstander for klostret, men afløses i 1380'erne af Jens Flak.

Nicolais alter grundlægges i løbet af de næste 10 år. Alteret ejede gods i 3 herreder (mest i Horns). Der er ved mageskifte flyttet kraftigt om på godsmængden siden middelalderen.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle