1359     Skademands procuratorium i Malmø

Skademands ladegård i Malmøs procuratorie

5 ejendomme spredt i byen

Skademands ladegård i Malmøs procuratorium  har alt sit gods i Malmø.

I alt 20 huse.

Fælles gods

Skånsk kirkegods i øvrigt

Skåne

                                                         

4 gårde i Langgertsstræde I dag Långgårdsgatan
11 huse kaldet Strandgården. Senere kaldtes den Rostockkergården og den lå i blokken mellem Adelgatan og Norra Vallgatan.

Procuratorium Malmogiennsia kaldet Skademandtz Ladegaard

Skademands ladegård i Malmøs procuratorium var grunde og gårde i Malmø i Skåne, som blev ejet af kapitlet som helhed. Ladegården i Malmø, som har givet procuratoriet navn er opkaldt efter en Henneke Skagen, som havde ejet ladegården og døde 31/8 1359. Ladegården Skademands var nabo til Sorø Klosters gårde i Malmø. Udkommet til procuratoriet var alene husleje, altså penge.

Summarum
Penge 131 mark og 5 skilling

Mål og vægt og penge