1508              Skt. Antonius' alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Antonii alter ejede beskedent gods i 2 herreder, Horns og Volborg. Desuden ejedes gårde i Roskilde By

I alt 4 bol.

Altre

Altrenes placering

Stamtavle slægten Lange

Stamtavle slægten Griis af Nordrup

                                                                                                  

Bona alteris S. Antonii

Alterets vikardømme er grundlagt kort før 4/4 1508. Det var et forholdsvist fattigt alter viet til slagternes helgen Antonius. Anne Nielsdatter Lange, enke efter Hans Joachimsen Griis, solgte 9/5 1521 to gårde i Roskilde til alteret. Det var en grund i Hersegade (med afkast på 4½ mark) og en gård, lejet ud til Laurids Skriver (med afkast på 8 mark). 1559 døde vikaren. Anne Nielsdatters brodersøn, rigsråd Niels Lange rejste krav på gårdene efter reglerne i recessen og fik dem. Vikariatet beholdt dog den årlige pengeindtægt på 12½ mark.

Summarum 
Rug 3  pund 
Byg 3  pund
Penge 12½ mark

Mål og vægt og penge

Skt. Antonius med sine tre attributter: klokken, korset og grisen. Kalkmaleriet befinder sig i Alnö kirke, Medelpad, Sverige.