1074             Vindinge præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Vindinge præbende i Tune herred .

I alt 20 bol.

Præbender

Vindinge

Prebenda Vindinge

Et af de næstældste 7 præbender fra biskop Svend Nordmands tid. Der er fire steder på Sjælland, som hedder Dalby, så der kan herske tvivl om, hvor "vores" Dalby lå. Jordebogen 1568 udpeger dog utvetydigt Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred som præbendets navngiver. Godset er fordelt på 5 herreder, mest i Sømme og Tune:

Af godset fulgte følgende indtægter årligt: 

Summarum
Rug 11  pund
Byg 2½ læster, 2 pund 
Havre 2 tønder
Lam 18
Gæs 18
Høns 72
Penge 18 skilling

Mål og vægt og penge