1433              Skt. Georgs alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Georgs (Jørgens) alter ejede gods i Strø herred.

I alt 9 bol.

Altre

Altrenes placering

                                               

Bona alteris St. Georgis

Alterets vikardømme er nævnt første gang 11/11 1433, da ridder Anders Nielsen til Dronningholm forpagtede det. Skt. Georg eller Jørgen fejres 23/4. Det alter, der er tale om, ved vi ikke noget om, hverken m.h.t. messer eller placering i kirken. Det er ikke nævnt i jordebogen 1568. Det skyldes, at vikariatet 16/11 1557 blev lagt under kapellanen på Københavns Slot som hans løn.

Summarum
Byg 14½  pund og 7 skæpper
Penge 6 mark og ½ skilling

Mål og vægt og penge