1433

Skt. Georgs (Jørgens) alter oprettes. Det ejede gods i Kregme i Lynge herred.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle