1368            Portionen Kamstrup

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Portionen Kamstrup havde trods navnet mest gods i Merløse herred.

I alt 4 bol

Fællesportioner

Kamstrup

 

Portio Kamstrup

Portionen Kamstrup var beskeden, men det var jo også kun et tilskud til en kanniks indtægter i øvrigt. Gården i Ringsted herred (som lå i Teestrup) er skænket til portionen af en mand, der hed Macharius, som døde 5/10 1368. Portionen skulle til gengæld bekoste en årlig messe (et anniversarium) på hans dødsdag. Godset fordelte sig i øvrigt således:

Summarum opgjort 1568
Rug 1½  pund 
Byg 7 pund
Grise ½
Lam 5
Gæs 5
Høns 16

Mål og vægt og penge