1257                   Kamstrup
Kamstrup på landkort

Matrikelkort 1806

Kamstruphuse

Landsogne

Brugsstørrelser

                                                                     

Kortet over Kamstrup viser byen efter udskiftningen

Kamstrup nævnes 1257 (Chamstorp) Landsbyen hører til Vor Frue Landsogn. 1888 opføres her et andelsmejeri. Der ligger mellem Kamstrup og Skalstrup et par større udflyttede gårde, nemlig Hanehøjgård (16,6 tdr. hartkorn) og Holmgård (12,6 tdr. hartkorn). Endvidere gården Falkenhøj. Selve Skalstrup nævnes også 1257 (Scalsthorp). Ved matriklen 1682 var der i Kamstrup 12 gårde, 3 huse, 90 tdr. hartkorn. Kamstrup og Skalstrup blev udstykket 1798. Den største gård i Skalstrup er Skalstrupgård (19,1 tdr. hartkorn), som hørte under Bistrup til 1868. I middelalderen er Skalstrup måske kun én gård, Skalstrupgård.

Antal gårde Ejerforhold i Kamstrup 1568
Skt. Paul apostlens alter i Roskilde domkirke ejer  2  gårde
Portionen Kamstrup under Roskilde domkapitel ejer 1 gård.
Skt. Agnete Kloster i Roskilde tilskødet af Broder Degn 1312. Gårdene ender under Roskildegård. Klostret ejer en 4.  gård i byen.
Årsopgavernes procuratorium ejer 1 gård

Helligtrekongers Alter ejer 3 gårde .

 Vor Frue Kloster ejede gods og fik også bispetienden af hele sognet.

De 12 gårde ovenover er flere end de 9, der fremgår af matriklen og matrikelkortet 1806. Men på kortet er der også spor efter yderligere 3, så alle 12 har ligget i landsbyen. De tre udflyttere kunne være gårdene Hanehøjgård, Holmgård og Falkenhøj, som er nævnt ovenfor.