Hellig Trekongers alter i Sømme herred

Hellig Trekongers alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Sømme

?? Roskilde (1) 4 degneboder på residensens grund.
Vor Frue Kamstrup 3 Skødet af arvingerne til møntmester Johannes Frantz (årsafgift 10 øre jord). Dertil kom en vindmølle.