1798

Udskiftningen i Himmelev er færdig. Kun 4 gårde må flytte ud på marken.

I Vor Frue landsogn udskiftes Kamstrup og Skalstrup. Gårdene  Hanehøjgård, Holmgård, Falkenhøj. og Skalstrupgård opstår.

Vindinge kirkes alter styrter ned og knuses. Kirken er i en dårlige stand vedligeholdelsesmæssigt.

Der kendes en tegning af Jean Francois Jonquires fra dette år. Den viser udsigten fra bunden af Støden.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle