1073  1088            Vor Frue Kirke
Forstørrelse
Farvelagt tegning

Inventar

Vor Frue Kloster

                                                             

Sådan mener man, den anden Vor Frue Kirke så ud. Den er hovedsagelig bygget af frådsten

Den oprindelige frådstenskirke har Svend Nordmand, der også  stod for opførelsen af frådstensdomkirken, stået for. Vi kender grundplanen til denne første kirke.  Sognet var var oprindeligt lille i byen, men mange små landsbyer som Kamstrup, Tjæreby og Skalstrup hørte til Vor Frue Sogn. 

Da et kloster fra 1160 blev bygget i tilknytning til kirken - og da lokalhelgeninden Margrethe af Højelse snart efter blev begravet her, måske i koret, blev den udvidet til den kirke, som ses på billedet her.

Efter at være beskadiget af den brand, der 1242 ødelagde klostret, blev der i forbindelse med reparationerne mod vest bygget et tårn.